1- جهت مشاهده ی ویدئوهای آموزشی دوره هایی که ثبت نام کرده و تایید شده اید
2- کانال تلگرام اصلی وب سایت ITEasy
3- عنوان دوره های آموزشی که در آن ها ثبت نام نموده اید
4- کانال تلگرام مربوط به دوره ی آموزشی که ثبت نام نموده اید در صورت تایید شدن دوره ی شما بنمایش در خواهد آمد و میتوانید عضو کانال آن دوره شوید 
5- وضعیت دوره ی ثبت نامی شما را نمایش خواهد داد
 
تذکر مهم : نام کاربری شما در سایت ایمیلی می باشد که در هنگام ثبت نام وارد نموده اید
تذکر شماره 2 : کلمه ی عبور شما در سایت شماره موبایلی می باشد که در هنگام ثبت نام وارد نموده اید