تنها راه ارتباط با من از طریق لینکدین به آدرس زیر می باشد :

linkedin.com/in/alikolahdoozan

 

از طریق دیگر شبکه های اجتماعی شاید بتوان با بنده تماس گرفت، ولی ملزم به پاسخگویی نخواهم بود.

 

تیم فنی و محتوای این وب سایت همواره منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما عزیزان می باشد، ولی شاید فقط بشنویم و به آن ترتیب اثری ندهیم ، باشد که پند گیرید !